"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia 2019


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

2. Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy sprawowaniem pamiątki Ostatniej Wieczerzy – uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy adoracji. Wieczorna modlitwa potrwa do godz. 21.00

3. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w Wielki Piątek zostanie odprawione po adoracji krzyża-wyjdziemy na ulice Dorohuczy. W piątkowy wieczór o godz. 18.00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej. Zachęcamy do uczczenia Zbawiciela poprzez wysłuchanie opisu Męki Pańskiej oraz adorację krzyża św., za którą można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Wielka Sobota to czas modlitwy i wyciszenia przy grobie Chrystusa. Zapraszamy do chwil rodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i oddania czci krzyżowi św. Nabożeństwo Wielkiej Soboty rozpoczniemy o g. 18.00

5. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny :

  Święcenie pokarmów:

9 i 10 – Dorohucza

10.30 – Ewopole

10.50 – Romanówka

11.07 – Wojciechów

11.15 – Chojno przy Krzyżu

11.24 Kaplica w Chojnie

6. W piątek byliśmy grupą 56 osobową na Drodze Krzyżowej na Majdanku. To był czas na refleksje i budowę wspólnoty na wartościach nie przemijających, które dawały siłę więźniom tego nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady

7. Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia życzymy głębokich przeżyć nadchodzących dni i wszelkich potrzebnych darów. 

8. W minionym tygodniu do wieczności odeszli Kamil Figura i Nina Budka. Wieczny odpoczynek…WIELKI TYDZIEŃ 2019

 

Wielki Czwartek

g.18.00

 

Wielki Piątek

g.18.00

Rozważania Drogi Krzyżowej:

Stacje I – Chór Pięknie Żyć;

II- Świetlica ;

III- Nauczyciele

IV-KŻR P. Dziewulska-MB Fatimskiej;

V-Rada Parafialna

VI – KŻR P. Zagrabowej

VII – KŻR P. Kloc;

VIII-KŻR -Ewopole ;

IX– Klub Seniora Barka;

X- KŻR św. Izydora-Chojno ;

XI – OSP Dorohucza;

XII-Młodzież z Chojna;

X III– KŻR p. Jędruszak;

XIV – Młodzież z Dorohuczy

Wielka Sobota

g.18.00

Święcenie pokarmów:

9 i 10 – Dorohucza

10.30 – Ewopole

10.50 – Romanówka

11.07 – Wojciechów

11.25 – Chojno przy Krzyżu

11.34 Kaplica w Chojnie

Adoracja:

8.30 – Klub Seniora BARKA i KŻR P. Teresy

9.00 – KŻR P. Stasi; świetlica

9.30 – Rodzice dzieci pierwszokomunijnych-rocznicowi.

REZUREKCJA – G.6.00

Następna Msza św. w Dorohuczy o g. 13.00; zaś w Chojnie o g.11.00

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

2. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. Spowiedź w naszym kościele codziennie od godz. 6.30

3. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 8.34.

4. Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o godz. 18.00 na Majdanku w Lublinie wyjazd o g. 17.07 z Chojna; Drogę Krzyżową odprawiamy w domu.

5. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Msze św. o 8.44 zgromadzimy się z palmami w Dorohuczy; o 11.14 na Chojnie.

6. Rocznica pierwszej Kom. 5-V-2019 o g. 17.00; 10 i 20 rocz I Kom. 12-V-2019 g. 17.00

7. W tym tygodniu zajęcia na świetlicy zgodnie z harmonogramem; próby jutro Nie ma Sprawy o 16.00i w pt. g. 15.00; Chór o 18.08; ICHTIS wt. g. 16.48; pt. RSM – jedziemy na Majdanek; Trening w poniedziałek o g. 15.30- na boisku Meandry. Zwracam się z prośbą o 1% dla naszej działalności dla dzieci i młodzieży.

8.Serdecznie dziękuje P. Robertowi R. za uprawę pola; OSP za czyszczenie rynien na kościele; P. Janinie Ł. za ofiarę 100 zł na remont dachu na plebani; za sprzątanie kościoła i ofiarę 60 zł.

9. Jeżeli dojdzie do strajku od poniedziałku w szkołach to w naszej szkole jest wielu nauczycieli, którzy ze względu na dobro dzieci i ocenę własną sytuacji nie strajkuje. Decyzja czy będą dzieci w szkole jest decyzją rodziców. P. Dyr. i nauczyciele nie strajkujący zapewniamy opiekę nad dziećmi. We czwartek nie zależnie od sytuacji w naszej szkole będzie spotkanie Świąteczne, na które zapraszamy całą społeczność szkolną wraz z rodzicami i wszystkimi chętnymi by wspólnie podzielić się święconką w ramach budowania wspólnoty opartej o wartości wyższe do których zachęcał patron naszej szkoły św. Jan Paweł II by więcej być niż mieć by nie przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę "życia wiecznego". (...)

 

10. Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.