"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 września 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

2. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas

-ŚWIETLICA -zajęcia rozpoczęliśmy w czwartek i tak:

 • w poniedziałki mamy zajęcia muzyczne( Zespół -Nie ma sprawy od g. 14.07; zajęcia plastyczne do g. 15.05; zajęcia sportowe od g. 17.00; od 18.08 zaczyna się próba Chóru -Pięknie Żyć

 • we wtorek i czwartek od g. 15.03 zajęcia edukacyjno-wychowawcze, o g. 18.06 próba zespołu ICHTIS;

 • we środę o g. 8.00 -matematyka dla klasy ósmej a o 16.00 język angielski dla wszystkich;

 • w piątek próba zespołu Nie ma sprawy i o g. 18.00 spotkanie młodzieży z RSM

 • a w sobotę najbliższą spotka się Klub Seniora Barka od g. 9.00 na g. 14.04 zapraszam zespół METANOIA na próbę

 • a w niedzielę zaprasza się na Msze Święta Wszystkich a po Mszy Świętej o g. 11.00 próba zespołu Effata;

 • dochodzą spotkanie Liturgiczna Służba Ołtarza

 • no i treningi KARATE

 • a od października zajęcia taneczne…

 • a w czwartek w ramach świetlicy jedziemy do Lublina do Kina na film ''Mulan''.

  Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy.

 

3. W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas Eucharystii o godz. 7.00 będziemy dziękować Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

4. W liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio, który z najwyższą czcią pochylał się nad Eucharystią i nad wszystko kochał Matkę Najświętszą.

5. W przyszłą niedzielę, 27 września, w Kościele będziemy obchodzić 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz Światowy Dzień Turystyki.

INTENCJE:

WT. -7.00+Tomek Chibowski( imieninowa)

Pt. - 7.00 +Eugeniusz Gajko

Sb. -7.00 +2rś Edward Szymona; Henryk; Stanisława; Zofia; Mieczysława z r. Dobosz

Nd. 9.00 +Barbara; Ryszard Pakuła

11.00 + Miszczuk

15.00 + Danuta; Marian Bieleccy; Krystyna; Piotr Hromiński

17.00 + Hanna Siemieniuk; Maria Cieślak; Krystyna CzerniakW tym tygodniu patronują nam:

- 21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii.

- 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13-IX-2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

2. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. Eucharystia w kościele stacjonarnym o godz. 7.00.

3. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

4. W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

5. Próba Chóru jutro o g. 18.08; Niema sprawy o 14.00; o 17.00 trening piłki nożnej zawodników Meandry; we wtorek próba zespołu ICHTIS o g. 18.00.

6. W tym tygodniu w czwartek rozpoczynamy zajęcia na Świetlicy naszej przy parafii. Zapraszam wszystkich na godz. 15.15 zarówno dzieci jak i wszystkich chętnych; Zapraszam do współpracy wolontariuszy.

- we środę rozpoczynają się dodatkowe zajęcia z matematyki o g. 8.00 dla klasy ósmej -przygotowujące do egzaminu końcowego;

- a o g. 16.00 zajęcia z języka angielskiego dla chętnych

- w piątek 18-IX-2020 w dzień św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży zapraszam młodzież i całą naszą społeczność na Mszę św. inaugurującą nasze spotkania młodzieżowe w ramach RSM.(Ruchu Sierańskiej Młodzieży)

- w sobotę na g. 9.00 zapraszam na spotkanie ministrantów a o g. 10.00 rozpocznie się trening Karate.

7. Dziękuję za wyjazd do Lublina we środę na lektorat. Spotkanie było w par. św. Józefa; Mszy Świętej przewodniczył Arc. Bp. Stanisław Budzik z naszego dekanatu dojechało 33 osoby z naszej parafii było nas ośmioro.

 

 

W tym tygodniu patronują nam:

- 16 IX – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.

- 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy.

 

Kiedyś” to choroba, która każe nam zabrać

wszystkie nasze marzenia do grobu.