"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 lutego 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty. Wyłożona jest księga abstynencji zapraszam do wpisywania się.

3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w NASZEJ WSPÓLNOCIE: Ewopole -g. 7.00; Dorohucza – g 9.00; Chojno – 11.00

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela ten gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i pokuty. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4. W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

6. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki o godz. og. 16.00 ogólna i o g. 18.49 z Młodzieżą, oraz w Gorzkich żalach, odprawianych w każdą niedzielę o godz. 8.35.

 7. Zajęcia na świetlicy oraz z próby zgodnie z harmonogramem ; próba Chóru jutro o g. 18.08; zespołu Nie ma sprawy o 16.00; we wtorek zespołu ICHTIS; w środę będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na świetlicy o g. 15.15; w piątek spotkanie RSM a w sobotę spotkanie Klubu Seniora Barka od 9.00 .Trening Karate – było 17 osób. W sobotę o g.13.00 próba zespołu Metanoia.

8. Intencje: Nd. 1-III-2020-9.00 Dzk - Błag z racji 18 r. ur. Natalii ; 11.00 + z r. Siudziak; 13.00 + Jan; Seweryna; Pasieczny; Wanda; Kazimierz Szupiluk; 15.00 Przebłagalna za grzechy rodzin W. i R.

9. Ten, kto żyje nadzieją, tańczy nawet bez muzyki / przysłowie angielskie/

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lutego 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

4. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

5. Zajęcia na świetlicy oraz z próby zgodnie z harmonogramem ; próba Chóru jutro o g. 18.08; zespołu Nie ma sprawy o 16.00; we wtorek zespołu ICHTIS; w środę będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na świetlicy o g. 15.15; w piątek spotkanie RSM a w sobotę spotkanie Klubu Seniora Barka od 11.00. od 9.00 zbiórka ministrantów i trening Karate. W sobotę o g.14.00 próba zespołu Metanoia.

6. Serdeczne Bóg zapłać za spotkanie z racji Dnia Babci i Dziadka a to było w Dzień Chorego i nasza świątynia była wypełniona wiernymi i do Sak. Namaszczenia przystąpiło ponad 30 osób.; a następnie piękne spotkanie w szkole gdzie obejrzeliśmy na wysokim poziomie części artystyczne; przeżyliśmy sympatyczne spotkanie przy stole zastawionym obficie przez rodziców naszych dzieci no i zabawa przy muzyce zespołu GENETIX ; taneczna łącząca trzy pokolenia i trzy stany społeczne. Dziękujemy.

7. Bóg zapłać za prace na rzecz naszej wspólnoty Panom : Stanisławowi i Leszkowi.

8. Na Starym cmentarzu jest już nowa bramka za tydzień taca na ten cel.

9. Koncert Wiedeński zapisy do wtorku w Naszej Szkole u P. Beatki. Liczba miejsc ograniczona do 30.

10. Twój dom może ci zastąpić cały świat.

Cały świat nie zastąpi ci domu.

/ Blaise Pascal/

11. Intencje: pn-g. 7.00 + Tadeusz Dańko(2mcś); wt – 7.00 +Tomasz Chibowski (8mcś); nd -9.00 + Stanisław Czerniak; Krzysztof Sidor; 11.00 +Robert; Ryszard; Stanisław Kowalczyk; 13.00 + Halina; Ludwik Cisz; Bożena Kożuch; Tomasz Wieczorkiewicz; Zbigniew Dziurawiec; 15.00 + Barbara, Stefan, Stanisław, Wanda Malesza; z rodzin Maleszów i Świderczuków