"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lipca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.

4. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

5. Próby pn 18.08 -Chór Pięknie żyć; wt- 16.04 -Metanoja i Niema sprawy; 18.06 -ICHTIS; Trening w pn o g. 15.00

6. Serdecznie dziękuję P. Waldkowi za koszenie wokół kościoła i wywózkę śmieci i chwastów z cmentarza..

7. Dzisiaj o g. 18.02 -Spotkanie naszej parafialnej grupy synodalnej.

8. Zachęcaj i wspieraj swoje dzieci, ponieważ są takie, jakie wierzysz, że są! / Lady Bird Johnson

9. INTENCJE:

Nd. 9.00 +Edward; Helena Zagraba; Jadwiga Konar; Piotr Musiał; Marek Maj. -11.00 +Kruk; Podleśny; 15.00 +18 r.ś Czesław Krzysiak; z r. Dulniaków i Krzysiaków; 17.00 +Jaroszyńskich; Łukaszuków; Kaczorowskich

 

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

- 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.

- 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.

- 11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

 

 

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.

2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

3. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

4. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Msza św. w piątek o g. 8.00 a potem udamy się do szkoły na część zakończenia roku szkolnego 2019-2020. Kto będzie miał obawy co do bezpieczeństwa to P. Dyrektor zaprasza w poniedziałek w godzinach 9.00 -12.00. Możliwość do spowiedzi codziennie od 6.30 a w czwartek od 17.00 Zapraszam.

5. Dziękuje za Oktawę: obecność; przygotowane ołtarze grupom z Koloni; Ewopola; Dorohuczy i Chojna; za przywiezienie brzózek i wianuszki a liczba w tym roku osiągnęła 62 sztuki; Dzieciom za sypanie kwiatów; LSO; za piękna procesję i Chórowi pięknie Żyć z P. Pawłem za oprawę muzyczno-wokalną.

6. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

7. Próba Zespołu Metanoi i Nie ma sprawy we wtorek og. 16.04 a ICHTISU o g. 18.06 również we wtorek.

8. Intencje:

śr-g. 7.00 +Janina; Eugeniusz Opaluch; Jan i Władysława Nowak; Kazimiera Koczur

sb – g 7.00 +Bronisława; Józef Stasiak

Nd – 9.00; +1rś Tadeusz Kloc; 11.00 Janina Matysek; 15.00 Piotr Miszczuk; 17.00 +Krzysztof Wernicki (6rś)