"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania. W diecezjach przeżywamy dziś Światowy Dzień Młodzieży.

2. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania. We wszystkie dni Triduum spotkamy się o g. 18.00.

3. Wielki Czwartek g.18.00

 

Wielki Piątek g.18.00

Rozważania Drogi Krzyżowej:

Stacje I – Zespół Metanoja

II-KŻR P. Dziewulska;

III-Rada Parafialna

IV – KŻR P. Zagrabowej

V – KŻR P. Kloc ;

VI – Klub Seniora Barka;

VII- KŻR św. Izydora-Chojno ;

VIII – Nauczyciele;

IX-Młodzież z Chojna;

X -Ewopole ;

XI –Świetlica ;

XII– Chór Pięknie Żyć;

XIII – KŻR P. Jędruszakowej

XIV – Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Wielka Sobota g.18.00

Święcenie pokarmów:

  • 9 i 10 – Dorohucza

  • 10.30 – Ewopole

  • 10.50 – Romanówka

  • 11.07 – Wojciechów

  • 11.15 – Chojno przy Krzyżu

11.31 Kaplica w Chojnie

4. Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz.6.00

5. Serdeczne Bóg zapłać Paniom Sylwii i Janinie za kwiaty w donicach przed kościołem; Panu Waldkowi za prace konserwatorskie; przy prospekcie organowym; Panom Stanisławowi i Jurkowi za transport zboża; trwają prace przy krzyżu misyjnym. Pani Joasi za prace przy dekoracji świątecznej.

6. Wszystkim ochrzczonym;solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł Waldemar Jóźwiak ; Eugeniusz Czerniak ; Bogumiła Bąk i mama naszego dziekana Barbara Proskura

 

 

Lublin, 26 marca 2021 r.

 

Czcigodni Bracia Kapłani,

W trosce o życie i zdrowie wiernych uczestniczących w życiu Kościoła,

nawiązując do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,

proszę wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.

1. Proszę kapłanów o umożliwienie wiernym dostępu do sakramentu pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu.

2. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek w archikatedrze o godz. 10.00. Zapraszam na nią księży dziekanów, księży pracujących w kurii i w seminarium oraz neoprezbiterów. Poświęcone podczas liturgii oleje święte księża dziekani będą mogli odebrać w zakrystii archikatedry.

3. Mszę Wieczerzy Pańskiej, Liturgię Wielkiego Piątku i Wigilię

Paschalną można celebrować również w kościołach rektoralnych,

klasztorach i kaplicach wspólnot zakonnych.

4. W liturgii Triduum Paschalnego należy zachować przepisy liturgiczne, uwzględniając następujące modyfikacje:

a) w Mszy Wieczerzy Pańskiej pomijamy obrzęd obmycia nóg.

b) w liturgii Męki Pańskiej:

w modlitwie powszechnej  należy dołączyć wezwanie 9b za udręczonych w okresie epidemii (to samo co w zeszłym roku, będzie dostępne na stronie internetowej archidiecezji),

podczas Adoracji Krzyża przewodniczący oddaje cześć Krzyżowi przez pocałunek, pozostali przechodzą procesjonalnie przed Krzyżem i oddają mu cześć przez przyklęknięcie lub skłon,

na zakończenie adoracji krzyża można odśpiewać suplikacje.

5. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę można zorganizować w kościele lub poza kościołem, z zachowaniem ścisłych norm sanitarnych.

6. W Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy można umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej poza Mszą Świętą.

7. Osoby niemogące uczestniczyć w celebracjach zachęcajmy, aby łączyły się duchowo z liturgią Wielkiego Tygodnia przez modlitwę domową i transmisje medialne.

 

Drodzy Bracia, wpatrzeni w Krzyż Chrystusa, napełniajmy się Jego mocą i przez gorliwą posługę duszpasterską nieśmy ludziom Radosną Nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa i zwycięstwie dobra nad złem.

 

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita Lubelski

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

3. W każdy piątek marca po Drodze Krzyżowej zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) na adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, aby dobrze wypełniali zadania powierzone im przez Boga.

4. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

5. Podziękowanie P. Waldkowi za renowację Krzyża misyjnego i tablicy ogłoszeń P. Jurkowi za wzmocnienie konstrukcji.; Serdecznie dziękuję za nowy Paschał. Dziękuję P. Waldkowi i Stanisławowi za remont sygnaturki; Paniom Janinie i Jadzi za nowe zasłony na krzyże.

6. Próby : Chóru jutro o g. 17.07; ICHTISU; Metanoi w sb o g. 12.00; Efatty w nd. g. 12.04

7. Rozstrzygnięto konkurs literacki na temat - Mój wymarzony mężczyzna

8. Prośba o dostęp do wody podczas sprzątanie kaplicy na Ewopolu.

9. Wszystkim ochrzczonym; solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

10. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła Zofia Wójcik z Romanówki:… Pamiętajmy o niej w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.