"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Co to znaczy być patriotą we współczesnej Polsce?

Patriotyzm to: odwaga w postępowaniu i wypowiedziach, obrona Wiary, Krzyża, Kościoła, bezwzględna uczciwość, postawa obywatelska tzn. reagowanie na wszelkie zło i niesprawiedliwość, kupowanie tylko polskich produktów na rynkach i w małych sklepach, wywieszanie flagi w święta narodowe i najważniejsze uczyć dzieci aby były dumne, że są Polakami.
Magdalena
………………………………………………

Bycie patriotą to zarówno zespół obowiązków, naszych zobowiązań wobec Polski ale również obowiązek pytania i szukania jej lepszego jutra na każdym kroku. To codzienne materializowanie zwrotu: co Ty możesz zrobić dla kraju, ale i egzekwowanie głównej jego powinności wobec obywateli - bezpiecznego i godnego życia w nim. Patriotyzm to uczestnictwo w naszej codzienności, szukanie wizji i zmierzanie drogą do lepszego jutra, to zaprzeczenie postawy stania z boku, stania na aucie w bezpiecznej pozycji oportunisty.
Piotr
………………………………………………

Być  patriotą we współczesnej Polsce to być człowiekiem kochającym swoją Ojczyznę, tę 'Wielką - Polskę" i tę "Małą-miasto, wieś, w której mieszka", potrafiącym poświęcić dla Niej swoje dobra, gotowym stanąć do Jej obrony, potrafiącym pielęgnować narodowe tradycje, kulturę i język. 
Roman

………………………………………………

Być Patriotą we współczesnej Polsce to przede wszystkim nie zapominać o tych, co byli przed nami i dla nas zdobyli to, co tu i teraz...to, że jesteśmy Polakami w swoim własnym Domu - Polsce. Być patriotą dzisiaj to również baczne patrzenie na sprawy Ojczyzny i nie pozostawianie Jej samej , kiedy Ona potrzebuje nas. Tak jest dziś właśnie, a od Niej zależy nasz wspólny los.

Małgorzata

………………………………………………

Patriotyzm to przede wszystkim umiłowanie do ojczyzny, ale także gotowość w pełni tego słowa znaczeniu do poświęcenia się dla narodu, postawienie interesu kraju ponad interesem własnym. Być patriotą we współczesnej Polsce to nic innego jak wypełniać zapisane w konstytucji, czyli najważniejszym akcie prawnym w kraju, obowiązków obywatelskich, czyli obrony państwa, przestrzegania ustanowionego i powszechnie obowiązującego prawa, dbałość o ojczyznę, środowisko. Patriota to człowiek szanujący i odnoszący się z poszanowaniem w stosunku do innych narodów. Coraz częściej spotkać można także patriotów lokalnych czy regionalnych, czujących niezwykłą więź z miejscem urodzenia, zamieszkania czy konkretną częścią państwa, z którymi to się w pełni identyfikują i wspierają na wszelkie możliwe sposoby.

Marcin

………………………………………………

Patriotyczna postawa to poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste.

Karolina

………………………………………………

To umiejętność widzenia świata oczyma innych polaków, by móc w tym świecie zglobalizowanym ,razem z nimi budować i dbać o polską rzeczywistość w każdej dziedzinie czy to w nauce czy to w gospodarce, kulturze ,by z szacunkiem dorównać innym nacjom i  by inne nacje szanowały nas polaków.

Florian

………………………………………………

"Być patriotą we współczesnej Polsce?" - tak samo jak w każdym innym kraju - to być uczciwym, myślącym człowiekiem, odważnym, by dzielić się sobą, swoim myśleniem (uczciwą pracą) tam, gdzie żyje, a to znaczy dzisiaj, że także "z całym światem" (jak w Koronce do Miłosierdzia). "Szlachetny człowiek nie mógłby wyżyć dnia jednego w Ojczyźnie, której szczęście nie byłoby procentem od szczęścia Ludzkości" (CKN, "Co to jest Ojczyzna").

Józef

………………………………………………

Polska to język, rodzima kultura, tradycje, historia, dobra duchowe i materialne. To jest naturalne środowisko patrioty. W codziennym życiu współczesny patriota kieruje się wpierw prymatem wartości konstytuujących wspólnotę, nie zaniedbuje jednak interesu indywidualnego. Nie czerpie ze swego wykształcenia, kwalifikacji, pozycji dla budowy pożytku wyłącznie własnego, angażuje je także dla pożytku swojej "małej" i wielkiej ojczyzny. Broni się przed bylejakością i marnotrawstwem (oczywiście płaci też podatki, ale to banalne :))

Stanisław

………………………………………………

Patriotyzm, w mojej ocenie, można tłumaczyć krótko - umiłowanie Ojczyzny w tym ludzi Polaków. Daleko nie musimy sięgać po naukę. Rozważmy nauki naszego największego Autorytetu - Jana Pawła II. On wszystko nam wyjaśnia.


Robert
………………………………………………

Patriotyzm to dla mnie wybór drogi miłości do Ojczyzny i wierność wyborowi tej drogi.


W dzisiejszej Polsce może objawiać się, na przykład przez pracę na rzecz pamięci historycznej narodu, promowanie kultury polskiej i pracę zawodową w Polsce (często za mniejsze pieniądze, lub na tzw. umowach śmieciowych) , a nie "ucieczkę" z Polski na emigrację.

Dla mnie męża i ojca rodziny patriotyzm to, także tworzenie trwałej i zdrowej moralnie rodziny, oraz wychowywanie swoich dzieci (czyli przyszłych pokoleń) zgodnie z polską tradycją i wartościami chrześcijańskimi dzięki którym Polska przez pokolenia zachowała swoją tożsamość.

Patriotyzm może też się objawiać w pomocy tzw. "słabszemu bliźniemu", czyli osobom potrzebującym lub znajdującym wokół nas w jakiejś biedzie. Ta solidarność ludzka w trudnych doświadczeniach historycznych naszego narodu często nas ratowała od upadków.
Olgierd

………………………………………………

Kochajcie Ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez Siebie najwyższym wartością ...” Witold Pilecki

Jacek

A dla Ciebie co to znaczy być patriotą dzisiaj?

Jak obchodziłeś dzień niepodległości 11 XI 2015r.?

Msza św. defilada; biegi; koncert; złożenie kwiatów; spotkanie przy stole.

Myślę, że Mszy św. w tym dniu zabraknąć nie może; pięknie przygotowanej z oprawą ze Słowem Bożym z okolicznościową akademią no i konieczne spotkanie przy wspólnym stole; gdzie będzie dyskusja i wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Tak było u nas.