"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Matka Boża Fatimska

 

Grota Matki Bożej Fatimskiej w Chojnie Nowym

Zbliżała się setna rocznica objawień fatimskich; był rok 2016. Dnia słonecznego pojawiła się myśl by w Chojnie rozpocząć Nabożeństwo Fatimskie z obawą i niepokojem, czy się przyjmie i czy się ostoi. Spotkaliśmy się na nabożeństwie we wrześniu i w październiku i frekwencja była dobra a co zatem poszło zapadła decyzja, że kontynuujemy w przyszłym roku tj. jubileuszowym w setną rocznicę. Od maja spotkania nasze były i są pełne modlitewnego skupienia, zapadła też myśl wybudowania groty w Chojnie. Pomysł został zaakceptowany i na każde spotkanie wszyscy wierni przywozili kamienie ze sobą, również mieszkańcy Chojna udali się na pola Krasnego by tam zbierać głazy. Ludzie wieźli stal różnej długości i różnego kształtu i tak powoli gromadziliśmy materiał na naszą grotę. Dużo głazów załatwił P. Stanisław Woś, który objął nad pracami patronat i sprawy kierownicze. Ofiarował różaniec przywieziony z Fatimy. Jako inspektor nadzoru a także wykonawca wraz z Markiem Świdrem systematycznie kładli szychta po szychcie pomagali im Stanisław Głaz i Leszek Mielniczuk i tak powstała Grota . Panie Krysia; Danusia; Bożenka i inne osoby przyniosły kawę; owoce i posiłek.

Sprawą nagłośnienia i elektryfikacji zajął się P. Paweł Przebiorowski wraz z teściem-trudzą się z otworami na przewody. P. Paweł też dokumentował prace przez fotografowanie. Powoli i systematycznie grota nabierała kształtu by pod koniec sierpnia stanąć w całej okazałości. Stoi dumna i wielka czeka na mieszkańców tj. Matkę Bożą Fatimską i tróję dzieci-Hiacyntę; Łucję i Franciszka. Nieumniejszającą niczyjego wkładu, który jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do lokalnego Kościoła z godnie z zasadą niech nie wie twoja lewa ręka co czyni prawa dla dobra i na chwałę Bożą wrażamy wszystkim wdzięczność. Należy też podkreślić motywację darowizny Państwa Wosiów Jadwigi i Stanisława jak zapisali w sprawozdaniu cytuję: „Nasza darowizna to wotum wdzięczności w intencji czteroletniej wnuczki Dominiki -Łucji Żak. Wyrażamy podziękowanie Bogu za dotychczasową opiekę nad wnuczką, jak też prosimy Boga o dalsze prowadzenie jej przez życie zgodnie z Jego Planami. Wierzymy w dotychczasowe wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej prosząc Ją o dalsze dla Dominiki -Łucji.”

Od 9 października rozpoczęły się nasze intensywne błagani o wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskie w walce całej Rodziny i całe nasze społeczności o zdrowie dla Łukasza Dudka chorego 23 lteniego młodzieńca na białaczkę. Nowenna ; różaniec, modlitwy inndywidualne i wiara w jej wstawiennictwo dała grono życzliwych ludzi i znalazł się dawca szpiku a dnia 21 lutego na Mszy św. o g. 7.45 w Chojnie dziękowaliśmy Bogu za udany przeszczep. Wszystko w reku Boga . Co Bóg da. Choć nie ma jeszcze figurki Matki Bożej Fatimskiej w Grocie, ale jej łaski już płyną. Dalsza historia jest otwarta.

 

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej

Pani Aniołów,
Potężna Niebios Królowo,
Matko Boża i Matko nasza Fatimska;
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę,
abyś starła głowę szatana,
i osłaniała swoje ziemskie dzieci
przed jego złowrogim wpływem.
Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę,
Ty zaś, Pełna Ducha Świętego, uzdrawiasz nas
lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej
umacniasz do walki z mocami ciemności.
Prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim,
aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając je wszędzie, strąciły na dno piekła.
Święci Archaniołowie i Aniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi – bądź naszym ratunkiem!