"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Konkurs na znaczek pocztowy 100 lat Ojczyzny naszej 2018

Wojewódzki Konkurs Plastyczny – Projekt Znaczka Pocztowego

100 – lat Ojczyzny naszej”

Organizatorami konkursu są: PKS MEANDRA w Dorohuczy Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Dorohuczy Klub Seniora BARKA w Dorohuczy

KF w ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Tematem konkursu jest: Walka o wolność naszej Ojczyzny i służba dla Niej.

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży

- zachęcenie do poznania historii Polski

- uwrażliwianie na piękno naszej Ojczyzny i satysfakcja z życia w Polsce i dla Polski

- rozwijanie zainteresowań filatelistyką

- zwrócenie uwagi na walory plastyczne i edukacyjne znaczka

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej do 19 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy na zadany temat dowolną techniką plastyczną.

Prace powinny mieć format A4 (pionowy) 210 x 297 mm .

Każdy projekt znaczka winien posiadać w wybranym przez autora miejscu napis „POLSKA” a obok nominał „2,60 zł”.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, ilość prac z danej placówki jest dowolna.

 

Praca powinna zawierać następujące dane:

-imię , nazwisko i wiek osoby, która wykonała pracę

-imię i nazwisko opiekuna (w przypadku dzieci do lat 18)

-adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje uczestnik

-kontakt telefoniczny i adres mailowy opiekuna.

 

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane .Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz organizatora i wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: meandradorohucza.org.pl oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 15 maja 2018 roku na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy; 21-044 Trawniki z dopiskiem „ 100 – lat Ojczyzny naszej ”

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: -uczniowie w wieku do lat 10 -uczniowie w wieku 10-14 lat -uczniowie w wieku 15-19 lat

Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora zgodnie z kryteriami: -zgodność pracy z tematyką konkursu -pomysłowość -oryginalność -estetyka

 

Wyróżnione prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, organizowanej w Dniu Spotkania Pokoleń 26 maja 2018 przy parafii św. J. Tadeusza w Dorohuczy.

Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, odbędzie się 26 maja 2018 na Spotkaniu Pokoleń o godz. 10.00.

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane placówce, której dzieci zostały wyróżnione. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w każdej z grup wiekowych.

Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu.

Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu, w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stosownego ogłoszenia.

 

Osoba do kontaktu:

ks. Stanisław Gałat t. 503174892; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.