"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

14 rocznica śmierci św. Jana Pawła II - 2019

,,Odnów Oblicze” - to myśl przewodnia 14 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.

W naszej parafii, przeżyliśmy ten dzień w kontekście roku wdzięczności za 90 lat istnienia tej wspólnoty. Razem ze Szkołą noszącą imię JPII i całą naszą społeczności i gośćmi uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez

ks. kan. dziekana W. Łopucha; ks. kan. St. Kopronia; ks. B. Zwolińskiego i naszego proboszcza ks. kan. A. Kosieradzkiego.

Był Sztandar naszej szkoły i całe rodziny nie tylko z naszej społeczności.

Odsłonięto tablicę upamiętniającą kapłanów tutaj posługujących. Kazanie było poświęcone Miłosierdziu Bożemu. Śpiewał nasz Chór pięknie żyć; zespół ICHTIS i Nie ma sprawy, a także wszyscy zgromadzeni. Po Mszy św. wystąpił chór z Chełma- Partychóra Ensable. Po tej uczcie muzycznej udaliśmy się na zewnątrz świątyni by odpalić serce do nieba i tam pomodlić się śpiewając kanony.

Mówił Jan Paweł II na Westerplatte-

Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku - na każdej z tych dróg - pozostaje "bardziej być" do "więcej mieć". Ale nigdy samo "więcej mieć" nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę "życia wiecznego". (...)

/JPII/

 

16 października 1978 na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

Dziś 14. rocznica śmierci Jana Pawła II. Papież Polak, 264. następca św. Piotra, zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Rzymie w wieku 84 lat. Odszedł o godz. 21.37. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat, pięć miesięcy i 16 dni i był trzecim co do długości w historii papiestwa.