"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

KONKURS 14.04.2019

PROTOKÓŁ

 

Z posiedzenia Jury XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Święta Wielkiej

Nocy – tradycja i współczesność”, które odbyło się 05 kwietnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

Jury w składzie:

Dr hab. Agnieszka Zawadzka - Wydział Artystyczny Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

mgr Marzena Bury – Kustosz w Dziale Ekspozycji i Edukacji w Muzeum Wsi Lubelskiej

Po przeglądzie 650 prac plastycznych, jury postanowiło przyznać nagrody w kategoriach wiekowych i tematycznych:

 

 

Kategoria PALMY WIELKANOCNE:

Grupa wiekowa: 5 – 7 lat

 

II nagroda – Marta Baranowska, l.8, Szkoła Podstawowa w Dorohuczy, op. Jolanta Klimek

 

Grupa wiekowa: 10 – 12 lat

 

I nagroda – Zofia Rudnik, l.12, Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Dorohuczy, op. Joanna Panecka

II nagroda – Agnieszka Rudnik, l.12, Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Dorohuczy, op. Joanna Panecka

 

 

 

W dniu 5 Kwietnia 2019r. Komisja Konkursowa, w składzie:

Agnieszka Zawadzka

Marzena Bury

Dokonała przeglądu i oceniła zgłoszone prace, w kilku kategoriach wiekowych i artystycznych. W szczególności zwracała uwagę na samodzielność wybranych prac a także estetykę, oryginalność pomysłów, związek z tradycją oraz technikę wykonania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom i gratulujemy zwycięzcom. Zachęcamy do dalszej pracy twórczej i życzymy wielu inspiracji.