"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Lektorzy 2019-2020

 

Kurs lektora w dekanacie siedliskim.

 

Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi do tego przez władze kościelną. Wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Zadania Lektora

Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość”. (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210)

Pięć przykazań lektora:

 • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

 • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

 • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

 • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

 • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:

 • wierna służba Słowu Bożemu;

 • angażowanie się w sprawy Kościoła;

 • współpraca w dziele apostolstwa;

 • wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);

 • zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

 • przygotowanie ceremonii liturgicznej;

 • wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;

 • przygotowanie i odczytanie komentarzy;

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor jest pierwszym, który bierze

Od października 2019 roku spotykaliśmy się w par. św. J. Tadeusza w Dorohuczy realizując program kursu lektora zwracając uwagę na świadectwo życia i posługi kandydatów na tę funkcje liturgiczną. Kurs ukończyło 18 młodzieńców z naszego dekanatu. Zakończenie kursu miało miejsce 7 marca w Dorohuczy.

Była uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez 8 kapłanów

 

: Krzysztof; Wiktor; Grzegorz; Witek; Andrzej; Michał; Roman; Stanisław z naszego dekanatu pod przewodnictwem ks. dziekana Krzysztofa;

 

kazanie wygłosił Ojciec duchowny dekanatu ks. kan. Wiktor a w konfesjonale posługiwał ks. Darek.

Lektorzy przygotowali pełną asystę.

 

Na kościele zasiedli rodzice i bliscy lektorów uczestniczyli też wierni z miejscowej parafii.

Po Mszy św. wszyscy spotkali się na agapie w auli łososiowej miejscowej parafii.

 

A tam stół obficie zastawiony przez P. Grażynkę i Joasie pomagał też Stasio no i Ania i Beatka i Zosia przyczyniły się do potraw na stole.

Dyskusja potoczyła się wokół znajomości naszego dekanatu przeplatana śpiewem. Spotkanie owocne i jak bardzo potrzebne -Abyśmy byli jedno.