"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Ornaty od Ks. Kan. Dziekana Krzysztofa Proskury dla naszej wspólnoty

Jest ich trzy przyjęte z wielką radością i wdzięcznością za dar, który otrzymaliśmy cytuję Ks. Dziekana „ na gwiazdkę..” Jako dowód wdzięczności za zaangażowanie naszej parafii w życie dekanatu. A był to czas

kursu Lektorów naszego dekanatu; oraz organizację Ligi Dekanatu Siedliszcze. Dziękujemy Ks. Dziekanowi Krzysztofowi za zauważenie i docenienie włączenia się wielu osób w służbę na chwałę Bożą w naszym dekanacie. Pracę Pań przy przygotowaniu posiłku i zorganizowanie zakończenia Kursu Lektora; sprzątanie i wspaniałą atmosferę; sędziom i trenerom a zwłaszcza rodzicom no i kapłanom za całokształt służby w tej formie duszpasterstwa. Pięknie jest służyć innym a gdy to jest jeszcze zauważone i docenione. Dziękujemy i dalej jesteśmy otwarci na współpracę.

Króluj nam Chryste.