"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną (2021)

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

 

Organizatorem Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest Rada Parafialna Parafii św. J. Tadeusza w Dorohuczy i Szkoła Podstawowa im. JPII w Dorohuczy.

 

Regulamin konkursu

 

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i okresem Wielkanocy.
 • Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz grupy zorganizowane działające na terenie naszej Gminy Trawniki i Siedliszcze, własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.
 • Rozbudzanie inwencji twórczej.
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
 • Integracja społeczności lokalnej.

 

Warunki udziału w konkursie:

1.Wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej.

2.Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła, krepa, wstążka, wydmuszki itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

 1. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z Regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, sztuczne materiały i elementy ozdobne.

4.Prace powinny być oznaczone twardą i czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: • Imiona i nazwiska twórców palmy; • Nazwę placówki, adres, klasa lub pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła, klubu • Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna); • Telefon kontaktowy.

 1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nie przedstawianymi na innych konkursach. Jeden uczestnik / jeden zespół może zgłosić do konkursu jedną palmę. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach (wypełniona Karta Zgłoszenia).
 2. Palmę należy dostarczyć do Szkoły w Dorohuczy czy też do Parafii w Dorohuczy do dnia 21.III.2021 roku.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w Kościele parafialnym 28.III.2021 roku w Niedzielę Palmową po Mszy Św. o godz. 9.00.
 4. W Niedzielę Palmową o godz. 8:45 spod kościoła wyruszy procesja z palmami. Wykonawcy palm są proszeni o ich odbiór w zakrystii i udział z palmami w procesji.

 

Kryteria oceny prac

Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę: •Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych. •Estetykę wykonania pracy. •Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu •Prezentację palmy

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Dla zwycięzców (I, II i III miejsce) zostaną ufundowane nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Postanowienia końcowe

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej i w innych publikacjach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 503 174 892.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

 

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Karta Zgłoszenia Prosimy WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

 

 1. Imiona i nazwiska twórców (klasa / szkoła / rodzina / organizacja / instytucja)* .............................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Opiekun .................................................................................................

3.Kontakt telefoniczny .............................................................................

4.Adres ......................................................................................................

Informuję, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszą PalmęWielkanocną ................................................... .......................... data, podpis

*-niepotrzebne skreślić