"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Konkurs Plastyczny - Pisanka Wielkanocna 2021

 

Regulamin konkursu.

 

Organizator konkursu: Szkola Podstawowa im JPII w Dorohuczy, Świetlica przy par. św. J. Tadeusza w Dorohuczy.

 

Cele konkursu:

  • kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania ozdób świątecznych,
  • umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych,
  • doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego,
  • rozwój kreatywności, twórczości, pomysłowości i oryginalności wykonania.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs jest otwarty i podzielony na dwie kategorie wiekowe:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VIII

Uczestnik przygotowuje nie więcej niż 2 pisanki na bazie jajka kurzego, bądź gęsiego.

 

Zadanie konkursowe:

Wykonanie pisanki wielkanocnej w formie przestrzennej, dowolną techniką tradycyjną lub współczesną ( na wydmuszce lub jajku gotowanym na twardo).

Termin składania prac: do 3 kwietnia w szkole bądź w zakrystii; na piśmie podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz telefon kontaktowy. Biorąc udział w konkursie akceptują Państwo Regulamin konkursu. Zwycięzcy obu kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wspaniałej zabawy!

 

Dorohucza 195, dn. 20. II.2021r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Informuję, że: Administratorem Państwa danych jest: Parafia św. J. Tadeusza z siedzibą: Dorohucza 195. Podane przez Państwa dane są: warunkiem udziału w konkursie plastycznym: Pisanka Wielkanocna 2021 Państwa dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli: …………………………………………………………….......................... data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna