"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II - 2023

KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II „Obronić dobre imię św. Jana Pawła II – Papieża Polaka” Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Trawniki i Dekanatu Siedliszcze.

 

Konkurs został zorganizowany z okazji 18 rocznicy śmierci Jana Pawła II Papieża - Polaka.

 

ORGANIZATORZY

-Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Dorohuczy

-Parafia pw. św. J. Tadeusza w Dorohuczy.

 

CELE KONKURSU

 • Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II.

 • Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania osobą Papieża-Polaka.

 • Motywowanie do naśladowania Świętego Polaka.

 • Pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II.

 

Celami szczegółowymi są:

 • Integracja szkół.

 • Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpraca w grupie.

 • Utrwalenie wiedzy o Janie Pawle II.

 

ADRESACI

Adresatami konkursu są uczniowie klas I - VIII ze wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Trawniki i Dekanatu Siedliszcze.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

KLASY IV-VIII

 • Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 2 uczestników z klas IV-VIII. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnego testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych 30 marca 2023r od godziny 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dorohuczy. Pytania dotyczyć będą Listu Jana Pawła II do Dzieci z 13 grudnia 1994 roku. Czas przeznaczony na napisanie testu to 45 minut. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilku uczestników organizator przewiduje dogrywkę w formie pytań ustnych, która zostanie przeprowadzona w tym samym dniu.

 • Każdy z reprezentantów danej placówki przygotowuje też pisemną formę wiersza o treści: Kim św. Jan Paweł II - był, - jest, - a może będzie dla moich rodziców.

 • Praca dostarczona winna być do 28 –III-2023 i powinna zawierać: następujące informacje: Tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, wiek z podaniem klasy, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły do której dziecko uczęszcza ,adres mailowy i telefon kontaktowy.

KLASY I-III

Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 prace plastyczne dzieci z klas I-III. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną ilustrującą dowolny fragment z II, III lub IV części Listu Jana Pawła II do dzieci z 13 grudnia 1994roku.

Praca konkursowa powinna być wykonana pastelami olejnymi na papierze lub kartonie formatu A- 3 (297x420) i oprawiona. Praca uczestnika powinna być wykonana przez jedną osobę. Prace dzieci powinny być zaopatrzone w trwale zamocowaną, czytelną metryczkę zawierającą: następujące informacje: Tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek z podaniem klasy, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły do której dziecko uczęszcza ,adres mailowy i telefon kontaktowy.

Jury oceniać będzie:

 • samodzielność wykonania pracy

 • zgodność z tematem

 • pomysłowość wykonawcy

 • estetykę wykonania

KOMISJA Komisję konkursową powołuje Organizator.

 

HARMONOGRAM Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 1 kwietnia 2023roku o godz. 17.00 podczas uroczystej Mszy św. w Kościele pw. św. Judy. Tadeusza w Dorohuczy.

 

 

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA

Wszystkie prace wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczyć do 28.03.2023r. na na adres:Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy , Dorohucza 118, tel. 81 585 00 61 lub w formie elektronicznej na adres: E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (Ustawa z 29.VII.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 133, poz. 833).

 

Wszelkich informacji o konkursie udziela ks. St. Gałat – tel. 503 174 892 .

 

W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.Karta zgłoszenia

KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II „Obronić dobre imię św. Jana Pawła II – Papieża Polaka” 

Nazwa szkoły/adres

adres mailowy telefon kontaktowy

 

Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa: 

Kategoria wiekowa:

 • Klasy I-III SP

Klasy IV-VIII SP

 

Tytuł pracy:

Plastycznej

 

 • Literackiej

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna: