"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

Wszystkich Świętych

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej  7.00 - Ewopole; 9.00 - Dorohucza; 11.00 – Chojno; 13.00 - Dorohucza po tej Mszy św. procesja na Stary Cmentarz i 17.00 - Nabożeństwo na Nowym Cmentarzu

2. Jutro –  wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte : o 7.00 w Ewopolu; o 9.00 w Chojnie i o 11.00 w Dorohuczy. Przed każdą Mszą św. cztamy Wypominki.

3. Odpusty za zmarłych:

  • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
  • wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – codziennie 15 minut przed Mszą Świętą o godz. 7.00  Połączymy z nią wypominki za zmarłych.

5.Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w piątek o godz.18.00,

6. Spotkanie Wspólnoty Żywego Słowa w cz. g. 18.18; Młodzież zapraszam w pt na 18.00; w sb. Spotkanie Klubu Seniora o g 10.00; Zbiórka Ministrantów w sb. g. 11.00; Chojno sb. g. 15.00; Tańce w piątek G. Młodsza tj. od O do 3kl o g. 15.00 zaś G. Starsza od 4 do 6 kl na g. 16.00; Fitness od 17.15

7. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych.
 
W tym tygodniu patronują nam:

  • 4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim (wspomnienie obowiązkowe)
  • Wszyscy Święci, którym dziś oddajemy cześć.