"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela w ciągu Roku

1. Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku, począwszy właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października.

2. Zatem w naszych modlitwach w tym tygodniu w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka.

3. Trwa miesiąc październik, a co się z tym wiąże, w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa październikowe, podczas których wspólnie odmawiamy i rozważamy tajemnice różańcowe. Ta prosta modlitwa jest bardzo głęboka w swej wymowie i może nam pomóc w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji, w zrozumieniu przeżywanych problemów i pokonaniu napotykanych trudności w życiu rodzinnym, szkolnym czy zawodowym. W tym miesiącu zapraszamy również na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym kościele w pn 15.30;wt;cz o g.16.01; środę o 6.37; pt. o 19.00; sobota w RODZINACH  a w niedzielę o 17.30. Serdecznie zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach codziennie. Niech nikogo nie zabraknie na modlitwie za wstawiennictwem naszej najlepszej Matki. Zapraszamy również tych, którzy do tej pory jeszcze nigdy w tym nabożeństwie nie uczestniczyli. Nie wstydźmy się tego, lecz miejmy odwagę przyjść po raz pierwszy.

4.We wtorek, 22 października, przypada 66. rocznica śmierci sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej ojczyźnie. 

5. Próba Chóru jutro o g. 18.48; Metanoia cz. 18.48 ? RSM pt. 18.00

6. Za tydzień ODPUST g.12.00 ZAPRZASZAMY

7, Sprzątanie

Zaproszenie Metropolity Lubelskiego
na uroczystości jubileuszowe
300-lecia Seminarium Duchownego w Lublinie

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Trzysta lat temu, 8 października 1714 r., powołane zostało do życia Seminarium Duchowne w Lublinie. Od tego czasu na historycznym Żmigrodzie kształcą się przyszli kapłani podejmujący pracę duszpasterską w archidiecezji i na całym świecie. Seminarium, nazywane sercem diecezji, zawsze pozostaje w centrum naszej wspólnej troski i modlitwy.

Pragnę gorąco zaprosić na centralne obchody jubileuszowe, które odbędą się w sobotę, 25 października br. Najważniejszą ich częścią będzie uroczysta Eucharystia, sprawowana o godz. 1900 w Archikatedrze Lubelskiej pod przewodnictwem Abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Gorąco zachęcam kapłanów, siostry życia konsekrowanego i wiernych świeckich do wzięcia udziału w liturgii dziękczynnej za pokolenia wychowawców, profesorów i alumnów naszego Seminarium. Ufam, że uroczystości jubileuszowe zmobilizują liczne grono diecezjan do modlitwy w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie z serca wszystkim błogosławię

Wasz Biskup Stanisław

Lublin, 15 października 2014 r.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów (wspomnienie obowiązkowe);
  • 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją (wspomnienie obowiązkowe);
  •  22 X – bł. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski (wspomnienie obowiązkowe).

Dwudziesta Ósma Niedziela w ciągu roku

1. Dziś przypada 28. niedziela w ciągu roku, która jest zarazem XIV Dniem Papieskim obchodzonym w naszej ojczyźnie. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada zawsze w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

2. W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbywa się również zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Każdy kto chciałby to dzieło wesprzeć, może złożyć swoją ofiarę do puszek przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy serdecznie do włączenia się w to wspaniałe dzieło, którego celem jest praktyczne wprowadzanie w życie nauczania naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.

3. Dzisiejsza niedziela to również 2. niedziela miesiąca października. W naszej ojczyźnie tradycyjnie miesiąc ten jest poświęcony modlitwie różańcowej. Nie zaniedbujmy tego nabożeństwa, przez które możemy wyprosić wiele łask zarówno dla nas, jak i dla naszych bliskich. Matka Boża w swoich objawieniach wielokrotnie ponawiała wezwanie do odmawiania tej modlitwy w celu uproszenia Bożego Miłosierdzia dla świata.  w pn;;cz o g.16.01;wt. 15.34 środę o 6.37; pt. o 19.00; sobota w RODZINACH  a w niedzielę o 16.35

4. We wtorek, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje doroczne święto– Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich życzliwością i płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą o godz.16.00 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej Parafii.

5. A w nadchodzącą sobotę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

6. Próba Chóru jutro o g. 18.31; RSM pt. g. 18.00; Klub Seniora sb. 10.01

7. Sprzątanie

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, odnowiciel życia zakonnego pod zaborem rosyjskim; apostołując w konfesjonale, dał początek licznym zgromadzeniom bezhabitowym, których członkinie mogły docierać do wielu różnych środowisk, by tak głosić ewangelię miłości (wspomnienie obowiązkowe);

  • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktora Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką (wspomnienie obowiązkowe);

  • 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona na Śląsku zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym męstwem duchem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały (wspomnienie obowiązkowe);

  • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; w drodze do Rzymu pisał listy do chrześcijan w tym mieście, aby nie starali się go uwolnić, gdyż pragnie być pszenicą zmielona zębami lwów, aby stać się czystym chlebem Chrystusa;

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie podczas ogłoszeń parafialnych 12 października, informacji o organizowanych obchodach Dnia Dziecka Utraconego.

Zostają w sercu i pamięci!
15 października 2014 r. w Lublinie po raz szósty odbędzie się Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. Tego dnia zapraszamy na godz. 19.00 do Archikatedry Lubelskiej. Dzień Dziecka Utraconego jest organizowany przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej wspólnie z rodzicami dzieci utraconych w celu upamiętnienienia dzieci, które zmarły przed urodzeniem. Jest to także czas modlitwy za rodziców, którzy niejednokrotnie przeżywając stratę dziecka odczuwają wielki ból. Zapraszamy  rodziców, których dziecko odeszło zbyt wcześnie i nie dane im było wspólnie przejść przez życie, którzy doświadczyli poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego, których dziecko zmarło na skutek choroby czy wypadku.Obchody w Archikatedrze Lubelskiej rozpoczniemy Eucharystią o godz. 19.00, sprawowaną przez Ks. Grzegorza Trąbkę – diecezjalnego duszpasterza rodzin, Ks. Ryszarda Podporę – dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Lubelskiej oraz Ks. Piotra Drozda – Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Rodzice dzieci utraconych będą mogli wpisać swoje dzieci do specjalnie przygotowanej księgi. Po Eucharystii puścimy symboliczne światełko do nieba, przypominając w ten sposób o tym że te dzieci żyją u Boga. 16 października 2014 roku będziemy modlić się przy relikwiach Św. Jana Pawła II w parafii pod tym wezwaniem, ul. Fulmana 9. Najpierw Msza Św. o godz. 18.00 a później nabożeństwo.