"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

Wszystkich Świętych

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej  7.00 - Ewopole; 9.00 - Dorohucza; 11.00 – Chojno; 13.00 - Dorohucza po tej Mszy św. procesja na Stary Cmentarz i 17.00 - Nabożeństwo na Nowym Cmentarzu

2. Jutro –  wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte : o 7.00 w Ewopolu; o 9.00 w Chojnie i o 11.00 w Dorohuczy. Przed każdą Mszą św. cztamy Wypominki.

3. Odpusty za zmarłych:

  • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
  • wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – codziennie 15 minut przed Mszą Świętą o godz. 7.00  Połączymy z nią wypominki za zmarłych.

5.Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w piątek o godz.18.00,

6. Spotkanie Wspólnoty Żywego Słowa w cz. g. 18.18; Młodzież zapraszam w pt na 18.00; w sb. Spotkanie Klubu Seniora o g 10.00; Zbiórka Ministrantów w sb. g. 11.00; Chojno sb. g. 15.00; Tańce w piątek G. Młodsza tj. od O do 3kl o g. 15.00 zaś G. Starsza od 4 do 6 kl na g. 16.00; Fitness od 17.15

7. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych.
 
W tym tygodniu patronują nam:

  • 4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim (wspomnienie obowiązkowe)
  • Wszyscy Święci, którym dziś oddajemy cześć.

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela w ciągu roku

1. Dziś – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Światowy Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

2. Dziś swoją modlitwą obejmujemy również pracowników służby zdrowia z racji święta św. Łukasza, ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu liturgicznym na dzień 18 października.

3. W czwartek przypada 67. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda wielkiego Prymasa Polski i opiekuna polskiej emigracji, założyciela Towarzystwa Chrystusowego (chrystusowcy) – zgromadzenia zakonnego powołanego właśnie do duszpasterstwa wśród Polonii na całym świecie. Módlmy się o rychłą jego beatyfikację.

4. Za tydzień – trzydziesta niedziela w ciągu roku -u nas ODPUST z racji św. J. Tadeusza SUMA O G. 12.00 ZAPRASZAMY

5. Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i listopad, miesiąc poświęcony ich pamięci. PRZYPADA W NIEDZIELĘ 1 -Msze Święte o 7.00 Ewopole; 9 i 13 Dorohucza 11 Chojno o 17 Nabożeństwo na Nowym Cmentarzu 2-XI -7.00 Ewopole; 9.00 Chojno; 11.00 Dorohucza -procesja na stary cmentarz

6. Różaniec : pn; wt; cz g.16.04; śr. 6.34; pt. g. 19.04; sb w domu a w nd przed 11.34

7. W sobotę o g. 10.00 pod przewodnictwem ks. Dziekana Msza św. inaugurująca Kurs Lektorów w naszym dekanacie -7 kandydatów od nas Zapraszam rodziców i wszystkich zainteresowanych.

8. Próba Chóru jutro o g. 18.08 G-I; 18.36 G-II i III ; Metanoja we wtorek o g. 19.00; RSM pt. g. 18.00; CZ.- 0 18.18 -Wspólnota Żywego Słowa;

9. Dzięki za Dzień Nauczyciela

10. Sprzątanie

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności: Irena Łukaszuk Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 20 X – św. Jan Kanty, prezbiter, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później został jego profesorem. Zasłynął z wielkiego miłosierdzia względem ubogich. Zmarł 24 XII 1473 roku (wspomnienie obowiązkowe);
  • 21 X – bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz kresów wschodnich Rzeczypospolitej, a w końcu arcybiskup halicko-lwowski. Zmarł 20 X 1409 roku (wspomnienie obowiązkowe);
  • 22 X – św. Jan Paweł II, papież. Uroczyście rozpoczął swój pontyfikat 22 X 1978 roku i wprowadzał w życie Kościoła uchwały Soboru Watykańskiego II, kanonizowany 27 IV 2014 roku (wspomnienie obowiązkowe).