"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

Trzydziesta Trzecia Niedziela w ciągu roku

1. Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.

2. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety. U nas – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. …, a następnie – Msza Święta wieczorna. Na wspólną modlitwę zapraszamy przede wszystkim narzeczonych noszących już pierścień bł. Karoliny oraz osoby, które pragną wstąpić w szeregi członków Ruchu Czystych Serc.

3. W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotnich Mszy Świętych będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.

4. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ponadto w przyszłą niedzielę swoje święto patronalne obchodzić będą także p. organista, chór parafialny, zespoły: Metanoia; Effata i Nie ma sprawy z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego.

5. Próba Chóru jutro o g. 18.08; Metanoi we wtorek o g. 19.00 ; w cz. Wspólnota Żywego Słowa o g. 18.18 w pt. RSM g. 18.00 ; w pt . Zbiórka Ministrantów o g. 15.00; a w sb. o 10 Kurs Lektora o dekanatu Siedliszcze a o 15.40 wyjeżdżamy do Lublina do Teatru.

6. 11-XI-2015 Serdeczne Bóg Zapłać Oprawę Mszy św. Dzieciom; Mlodzieży; Chórowi; Klubowi Seniora i Współoragizatorowi T. Szkole na ręce P Dyr A. Wojtal. Radzie Parafialnej i Klubowi MEANDRA-Świetlicy.

7. Sprzątanie.

8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wieczności: Stanisław Gileta -pogrzeb jutro  Msza św. o g. 13.Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska, matka trojga dzieci, która po śmierci męża obrała życie zakonne i oddała się pielęgnowaniu ubogich, zmarła 17 XI 1231 roku (wspomnienie obowiązkowe);

  • 19 XI – bł. Salomea, dziewica, córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i zmarła 17 XI 1268 roku (wspomnienie obowiązkowe);

  • 20 XI –św. Rafał Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego 1863 r., wychowawca bł. Augusta Czartoryskiego, karmelita bosy, który odnowił życie swojego zakonu w Polsce i zmarł 15 XI 1907 r. (wspomnienie obowiązkowe).

Wszystkich Świętych

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej  7.00 - Ewopole; 9.00 - Dorohucza; 11.00 – Chojno; 13.00 - Dorohucza po tej Mszy św. procesja na Stary Cmentarz i 17.00 - Nabożeństwo na Nowym Cmentarzu

2. Jutro –  wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte : o 7.00 w Ewopolu; o 9.00 w Chojnie i o 11.00 w Dorohuczy. Przed każdą Mszą św. cztamy Wypominki.

3. Odpusty za zmarłych:

  • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
  • wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – codziennie 15 minut przed Mszą Świętą o godz. 7.00  Połączymy z nią wypominki za zmarłych.

5.Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w piątek o godz.18.00,

6. Spotkanie Wspólnoty Żywego Słowa w cz. g. 18.18; Młodzież zapraszam w pt na 18.00; w sb. Spotkanie Klubu Seniora o g 10.00; Zbiórka Ministrantów w sb. g. 11.00; Chojno sb. g. 15.00; Tańce w piątek G. Młodsza tj. od O do 3kl o g. 15.00 zaś G. Starsza od 4 do 6 kl na g. 16.00; Fitness od 17.15

7. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych.
 
W tym tygodniu patronują nam:

  • 4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim (wspomnienie obowiązkowe)
  • Wszyscy Święci, którym dziś oddajemy cześć.