"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Konkurs „Mój wymarzony mężczyzna”

Mój wymarzony mężczyzna”

 

 

To temat konkursu dla Pań w wieku od 18 do 109 lat. Pracę w formie poezji bądź prozy składać można do 19 marca 2021r. Osobiście, pocztą bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Prace podpisane z adresem i telefonem.

Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca i dyplomy dla wszystkich uczestników.

Sprawozdanie z Konkursu plastycznego 2021

Sprawozdanie z Konkursu plastycznego

Moje postanowienia wielkopostne

w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu”

 

Organizatorem konkursu o nazwie: ”Moje postanowienia wielkopostne w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu” był Parafialny Klub Sportowy „MEANDRA” i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy.

 

W konkursie wzięły udział 45 osoby, w tym: 

o   1 dziecko 4.5 letnie 

o   41 uczniów w wieku od 8 do 14 lat z sześciu szkół podstawowych

o   3 osoby dorosłe w wieku  od 28 do 58 lat uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej

Wśród nadesłanych prac tylko nieliczne  były zgodne z tematem i przedstawiały konkretne postanowienie lub postanowienia w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu a więc spełniały założenia celu  konkursu, którym było aktywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Wielkim Postem ; budowanie trwałej więzi emocjonalnej z treścią znaków i symboli wielkopostnych. Wzmacnianie świadomości religijnej. Integracja wspólnotowa. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Wielkim Postem poprzez łączenie wiedzy religijnej i wyobraźni plastycznej. Promowanie przeżyć religijnych poza kościołem. Większość uczestników przedstawiła tylko znaki i symbole wielkopostne bez powiązania z własnymi postanowieniami.  

 Komisja  w składzie : Anna Wojtal, Ks. Stanisław Gałat, Joanna Panecka oceniła prace i przyznała następujące miejsca.

Kategoria 0 - kl.III

MIEJSCE I

·         MAGDALENA PASIECZNA KL. IV  / ZPO TRAWNIKI  - IDĘ Z JEZUSEM W DRODZE KRZYŻOWEJ

·         LENA WÓJCIK KL.III / ZPO BISKUPICE

          - MOJA DROGA KRZYŻOWAMIEJSCE II

·         BARTŁOMIEJ PRZYBYLSKI  KL.II / ZPO TRAWNIKI   - ZŁO ZAMIENIAM W DOBRO

MIEJSCE III

·         WIKTOR GÓRNY  KL.II / SP OLEŚNIKI

-MOJE POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE

 

 

Kategoria kl. IV –VIII

MIEJSCE I

·         WOŹNICZKA WIKTORIA KL. IV / NSP WÓLKA KAŃSKA                                 -NIEUŻYWANIE TELEFONU DO GIER

·         KACPER SIERPIEŃ  LAT 13  / ZPO TRAWNIKI

          -POMAGAM, JAK SZYMON Z CYRENY

 

MIEJSCE II

·         MARTYNA PAWELEC LAT.11  /  SP OLEŚNIKI  -„WIELKI POSTŃ, OGRANICZEŃ, MODLITWY, POSTU

·         KINGA KWAŚNIK  LAT 11 / SP OLEŚNIKI

           -MOJE POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE

 

MIEJSCE III

·         JÓŹWIAK GABRIEL   KL. VI /  SP DOROHUCZA

-MOJE POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE

WYRÓŻNIENIE

 

·         WIKTORIA DENIS,  LAT 14 / ZPO TRAWNIKI

SYMBOLE WIELKIEGO POSTU- KRZYŻ ORAZ NABOŻEŃSTWA

·         ADRIAN GREGIER  KL.IV / / ZPO TRAWNIKI

-MOJE POSTANOWIENIE WIELKOPOSTNE

 

MIEJSCE III

·         ANNA DUDA   LAT 58   / WTZ MAJDAN ZAHORODYŃSKI      

POPIELEC

WYRÓŻNIENIE

·         MONIKA SAWICKA LAT 28 / WTZ MAJDAN ZAHORODYŃSKI 

 JAŁMUŻNA

·         ANDRZEJ BIELECKI  LAT 50/ WTZ MAJDAN ZAHORODYŃSKI            

PODZIEL SIĘ Z INNYMI

 Reasumując w odniesieniu do całości konkursu; uwzględniwszy sytuację międzynarodową i relacje w Unii Europejskiej co do wiary i wartości chrześcijańskich; wrażamy wielką wdzięczność Uczestnikom konkursu ich rodzinom i placówkom reprezentowanym z powiatów Świdnik i Chełm. Wdzięczność nasza poparta modlitwą jest radością całej naszej wspólnoty katolickiej za podjęcie i realizowanie postanowień wielkopostnych w codzienności. Dziękujemy i życzymy owocnej realizacji waszych postanowień wielkopostnych. Szczęść Boże.

 

Konkurs Plastyczny - Pisanka Wielkanocna 2021

 

Regulamin konkursu.

 

Organizator konkursu: Szkola Podstawowa im JPII w Dorohuczy, Świetlica przy par. św. J. Tadeusza w Dorohuczy.

 

Cele konkursu:

 • kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania ozdób świątecznych,
 • umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego,
 • rozwój kreatywności, twórczości, pomysłowości i oryginalności wykonania.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs jest otwarty i podzielony na dwie kategorie wiekowe:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VIII

Uczestnik przygotowuje nie więcej niż 2 pisanki na bazie jajka kurzego, bądź gęsiego.

 

Zadanie konkursowe:

Wykonanie pisanki wielkanocnej w formie przestrzennej, dowolną techniką tradycyjną lub współczesną ( na wydmuszce lub jajku gotowanym na twardo).

Termin składania prac: do 3 kwietnia w szkole bądź w zakrystii; na piśmie podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz telefon kontaktowy. Biorąc udział w konkursie akceptują Państwo Regulamin konkursu. Zwycięzcy obu kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wspaniałej zabawy!

 

Dorohucza 195, dn. 20. II.2021r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Informuję, że: Administratorem Państwa danych jest: Parafia św. J. Tadeusza z siedzibą: Dorohucza 195. Podane przez Państwa dane są: warunkiem udziału w konkursie plastycznym: Pisanka Wielkanocna 2021 Państwa dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli: …………………………………………………………….......................... data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną (2021)

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

 

Organizatorem Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest Rada Parafialna Parafii św. J. Tadeusza w Dorohuczy i Szkoła Podstawowa im. JPII w Dorohuczy.

 

Regulamin konkursu

 

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i okresem Wielkanocy.
 • Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz grupy zorganizowane działające na terenie naszej Gminy Trawniki i Siedliszcze, własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.
 • Rozbudzanie inwencji twórczej.
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
 • Integracja społeczności lokalnej.

 

Warunki udziału w konkursie:

1.Wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej.

2.Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła, krepa, wstążka, wydmuszki itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

 1. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z Regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, sztuczne materiały i elementy ozdobne.

4.Prace powinny być oznaczone twardą i czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: • Imiona i nazwiska twórców palmy; • Nazwę placówki, adres, klasa lub pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła, klubu • Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna); • Telefon kontaktowy.

 1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nie przedstawianymi na innych konkursach. Jeden uczestnik / jeden zespół może zgłosić do konkursu jedną palmę. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach (wypełniona Karta Zgłoszenia).
 2. Palmę należy dostarczyć do Szkoły w Dorohuczy czy też do Parafii w Dorohuczy do dnia 21.III.2021 roku.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w Kościele parafialnym 28.III.2021 roku w Niedzielę Palmową po Mszy Św. o godz. 9.00.
 4. W Niedzielę Palmową o godz. 8:45 spod kościoła wyruszy procesja z palmami. Wykonawcy palm są proszeni o ich odbiór w zakrystii i udział z palmami w procesji.

 

Kryteria oceny prac

Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę: •Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych. •Estetykę wykonania pracy. •Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu •Prezentację palmy

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Dla zwycięzców (I, II i III miejsce) zostaną ufundowane nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Postanowienia końcowe

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej i w innych publikacjach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 503 174 892.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

 

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Karta Zgłoszenia Prosimy WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

 

 1. Imiona i nazwiska twórców (klasa / szkoła / rodzina / organizacja / instytucja)* .............................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Opiekun .................................................................................................

3.Kontakt telefoniczny .............................................................................

4.Adres ......................................................................................................

Informuję, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszą PalmęWielkanocną ................................................... .......................... data, podpis

*-niepotrzebne skreślić

Konkurs Plastyczny ''Moje postanowienia wielkopostne w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu''

Regulamin konkursu plastycznego

Moje postanowienia wielkopostne

w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu”

 

1. Cele konkursu Celami konkursu są:

1.Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z treścią znaków i symboli wielkopostnych.

2. Wzmacnianie świadomości religijnej.

3. Integracja wspólnotowa.

4. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Wielkim Postem. poprzez łączenie wiedzy religijnej i wyobraźni plastycznej.

5. Promowanie przeżyć religijnych poza kościołem.

2. Organizator konkursu Organizatorem konkursu o nazwie. :Moje postanowienia wielkopostne w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu jest Parafialny Klub Sportowy „MEANDRA” i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy.

3. Adres organizatora

Szkoła Podstawowa im. JPII w Dorohuczy, 119; 21-044 Trawniki; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.081 58 50 061,

PKS MEANDRA Dorohucza 195, 21-044 Trawniki; meandradorohucza.org.pl , tel 503 174 892.

4. Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej ( młodzież) , uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (osoby dorosłe) i członkowie klubów seniora z powiatów: Świdnik i Chełm.

2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone we wszystkich kategoriach.

Czytaj więcej...