"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Boże Ciało w Dorohuczy - 2021

Boże Ciało w Dorohuczy

w tym roku z frekwencją większą niż w latach ubiegłych. Ołtarze – 3-VI-2020 przygotowane przez pięknie zorganizowane grupy u P. Zagrabów; przy Szkole JPII; koło P. Galików i przy posesji P. Bartochów. Każdemu z ołtarzy patronowała inna postać z naszego życia: i tak pierwszemu Prymas Tysiąclecia kar. Stefan Wyszyński; drugiemu Święty Jan Paweł II; nad trzecim opiekę roztaczała Maryja a czwartemu przewodniczył Święty Józefo. Piękną stało się tradycją tematyczne przygotowanie ołtarzy przez już stałe zespoły ludzi do których dołączają nowi. Frekwencja wspaniała z pełnym zaangażowaniem poszczególnych grup działających przy parafii jak i nie zrzeszonych. Nie maż u nas już ze wzięciem feretronów; obrazów, czy sypania kwiatków a także Pan od świec choć nasza straż odeszła od Kościoła i praktyk religijnych. Ubolewam na tym, gdyż są to chłopcy-Panowie, którzy byli ministrantami. Modlimy się o nawrócenie za wstawiennictwem św. Floriana. Rok poświęcony Eucharystii stąd spotkacie napisy w tym kontekście na poszczególnych ołtarzach. Oglądać można i czytać i przeżywać kolejny raz tę manifestację wiary w naszej galerii. Serdecznie dziękuję Wszystkim na ręce ks. Jurka Wilka -sercanina, który jest z nami. Dziękuję Panom policjantom Radkowi i Klimowi za stałą obecność z nami, również w dzień Bożego Ciała.

Święto Rodziny 2021 - podsumowanie

Ora et labora to hasło tegorocznego spotkania z racji Święta Rodziny w Dorohuczy organizowanego od 22 lat. Patronat w tym roku objął Starosta Powiatu Świdnik Łukasz Reszka a reprezentował Go na naszym spotkaniu Sekretarz Powiatu PT. Mirosław Kwiatosz. Hasło zostało podyktowane sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną w naszych rodzinach w kraju i na świecie. Najlepiej tłumaczy je formuła benedyktyńska. Czytamy w niej m.in. , że „bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też ludzie nie tylko mnisi muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym”.Św. Benedykt, tworząc formułę zakonu, podkreślał, że Bóg wezwał człowieka do pracy. Bez pracy, człowiek staje się jałowy. W Księdze Rodzaju napisano, że Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Wyznaczył w ten sposób Stwórca człowiekowi obowiązek, zadanie i pracę. Święty Benedykt podkreślał, że tym ogrodem jest także dusza człowieka, która zaniedbana, może stać się pełnym chwastów ogrodem. Dlatego potrzebny jest człowiekowi wewnętrzny ład i zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy pracą fizyczną a duchową. Dzięki połączeniu pracy i modlitwy ludzie stają się wolni i bardziej otwarci na Boga oraz ludzi. Praca powinna być traktowana przede wszystkim jako służba ludziom, a nie jako środek do zdobywania pieniędzy czy droga do kariery. Papież św. Jan Paweł II uważał, że hasło ora et labora, powinno być współcześnie orędziem nawołującym do wyzwolenia siebie z niewoli konsumizmu, przyzwyczajeń w myśleniu i sądzeniu, a także ustalaniu programów i stylów życia wyłącznie pod kątem ekonomii. Jan Paweł II rozszerzył też nieco dewizę św. Benedykta: „Módl się, pracuj i … nie bądź smutny.” By skonfrontować nasze życie, którego doświadczamy w naszych rodzinach i środowisku oraz obserwacje krajowe i międzynarodowe jesteśmy razem całymi rodzinami by się modlić; pracując w przygotowaniu dnia dzisiejszego i bawić się we wspólnocie, którą budujemy. Pan Bóg dał pogodę; ludzie przynieśli serca otwarte i program został w całości zrealizowany. W imieniu współorganizatorów serdecznie dziękuję Wszystkim za wszystko: za to, że mogliśmy być razem w kościele; na parkingu; na boiskach; u fryzjerek; kosmetyczek; w gabinecie medycznym; na loterii; na dmuchańcach; w kolejce po lody watowe i popcorn; na wieloboju chłopskim; wieloboju dziecięcym;;w kawiarence; konsumować potrawy regionalne i jadło wiejskie a także z grylla; spotkać się z Policją i przewodnikiem psa i samym psem policyjnym a także oznakować nasze rowery i wysłuchać przeglądu piosenki różnej; podsumowaliśmy konkurs Mój Dziecięcy Ogródek. Pragnieniem organizatorów jest by ta atmosfera i zaangażowanie trwały u nas i na całym świecie zawsze zgodnie z hasłem: Pracuj tak jakbyś miał żyć wiecznie a żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro – a wtedy nasze motto – Módl się i pracuj i nie bądź smutny nie sprawi Ci trudności.

Do przyszłego roku tj. do 28-V-2022.

Bóg zapłać!

Szczęść Boże.

A zdjęcia możesz zobaczyć w naszej galerii. Polecam.