"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

3-V-2024 DOROHUCZA

 

ZAPRASZAMY

do

DOROHUCZY

 

3 maja 2024 g. 8.30 – Majówka

 • 9.00 Msza Święta

 • 9. 48 część artystyczna

 • 10.05 Złożenie wieńca przed Epitafium Smoleńskim

 • 10.08 -śpiew pieśni PATRIOTYCZNYCH

 • 10.38 – zabawa na dmuchańcu; wata cukrowa; popcorn i malowanie symboli narodowych.

 

CZEKAMY!!!

Bóg Honor Ojczyzna!

8 IV 2024 - ROCZNICA ŚMIERCI ŚW JANA PAWŁA II

 

Czy mnie Jeszcze Pamiętasz

Czy znasz Imię Me.

Jestem

Choć już 19 lat minęło kiedy odszedłem do domu Ojca!

PAMIĘTAJ; CZUWAJ; KORZYSTAJ!!!

 

Zapraszamy

 

na 19 rocznicę śmierci w dniu pogrzebu św. Jana Pawła II

do Dorohuczy

 

na g. 17.00-8-IV-2024

 

 • Msza Święta

 • Adoracja

 • Serce do Nieba.

 

Świdnik - Konkurs Wielkanocny 2024

PROTOKÓŁ Z posiedzenia Jury XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Święta Wielkiej Nocy – tradycja i współczesność”, które odbyło się 14 marca 2024 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku. Jury w składzie: • mgr Paweł Brodzisz – artysta plastyk, kierownik CK- ODK Łęczna, instruktor plastyczny • Maria Majka Zuzańska – artysta plastyk, Prezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA” Po przeglądzie 430 prac plastycznych, jury postanowiło przyznać nagrody w kategoriach wiekowych i tematycznych: Kategoria STROIKI I OZDOBY NA STÓŁ:

Grupa wiekowa: 5 – 7 lat

 • I nagroda – Szymon Kulik, 5 lat, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy, opiekun: Karolina Damuć

 • II nagroda – Julia Kędzierska, 7 lat, Krasnostawski Dom Kultury, opiekun: Sylwia Czapla Wyróżnienie – Gabriel Ozon, 6 lat, Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, opiekun: Natalia Gęba

 • Grupa wiekowa: 8 – 9 lat

 • I nagroda –

Czytaj więcej...