"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

2. Nabożeństwo czerwcowe codziennie o 6.46. Zadbajmy o to, byśmy choć raz rodzinnie stanęli przed obliczem Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.

3. W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10. Światowe Spotkanie Rodzin (potrwa do 27.06) pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

4. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.

5. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz.8.00 na Mszę Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną właściwymi wynikami.

6. Próba zespołu Nie ma sprawy w pn. g.16.00; We wtorek jedziemy do kina wyjazd o g. 15.41; w sobotę pielgrzymka Ministrantów do Wąwolnicy- wyjazd o g. 8.15

7. Wszystkim ochrzczonym;solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

8. W tym tygodniu patronuje nam:

w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), alumn, zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych.

 

 

Święto Rodziny 2021 - podsumowanie

Ora et labora to hasło tegorocznego spotkania z racji Święta Rodziny w Dorohuczy organizowanego od 22 lat. Patronat w tym roku objął Starosta Powiatu Świdnik Łukasz Reszka a reprezentował Go na naszym spotkaniu Sekretarz Powiatu PT. Mirosław Kwiatosz. Hasło zostało podyktowane sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną w naszych rodzinach w kraju i na świecie. Najlepiej tłumaczy je formuła benedyktyńska. Czytamy w niej m.in. , że „bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też ludzie nie tylko mnisi muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym”.Św. Benedykt, tworząc formułę zakonu, podkreślał, że Bóg wezwał człowieka do pracy. Bez pracy, człowiek staje się jałowy. W Księdze Rodzaju napisano, że Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Wyznaczył w ten sposób Stwórca człowiekowi obowiązek, zadanie i pracę. Święty Benedykt podkreślał, że tym ogrodem jest także dusza człowieka, która zaniedbana, może stać się pełnym chwastów ogrodem. Dlatego potrzebny jest człowiekowi wewnętrzny ład i zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy pracą fizyczną a duchową. Dzięki połączeniu pracy i modlitwy ludzie stają się wolni i bardziej otwarci na Boga oraz ludzi. Praca powinna być traktowana przede wszystkim jako służba ludziom, a nie jako środek do zdobywania pieniędzy czy droga do kariery. Papież św. Jan Paweł II uważał, że hasło ora et labora, powinno być współcześnie orędziem nawołującym do wyzwolenia siebie z niewoli konsumizmu, przyzwyczajeń w myśleniu i sądzeniu, a także ustalaniu programów i stylów życia wyłącznie pod kątem ekonomii. Jan Paweł II rozszerzył też nieco dewizę św. Benedykta: „Módl się, pracuj i … nie bądź smutny.” By skonfrontować nasze życie, którego doświadczamy w naszych rodzinach i środowisku oraz obserwacje krajowe i międzynarodowe jesteśmy razem całymi rodzinami by się modlić; pracując w przygotowaniu dnia dzisiejszego i bawić się we wspólnocie, którą budujemy. Pan Bóg dał pogodę; ludzie przynieśli serca otwarte i program został w całości zrealizowany. W imieniu współorganizatorów serdecznie dziękuję Wszystkim za wszystko: za to, że mogliśmy być razem w kościele; na parkingu; na boiskach; u fryzjerek; kosmetyczek; w gabinecie medycznym; na loterii; na dmuchańcach; w kolejce po lody watowe i popcorn; na wieloboju chłopskim; wieloboju dziecięcym;;w kawiarence; konsumować potrawy regionalne i jadło wiejskie a także z grylla; spotkać się z Policją i przewodnikiem psa i samym psem policyjnym a także oznakować nasze rowery i wysłuchać przeglądu piosenki różnej; podsumowaliśmy konkurs Mój Dziecięcy Ogródek. Pragnieniem organizatorów jest by ta atmosfera i zaangażowanie trwały u nas i na całym świecie zawsze zgodnie z hasłem: Pracuj tak jakbyś miał żyć wiecznie a żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro – a wtedy nasze motto – Módl się i pracuj i nie bądź smutny nie sprawi Ci trudności.

Do przyszłego roku tj. do 28-V-2022.

Bóg zapłać!

Szczęść Boże.

A zdjęcia możesz zobaczyć w naszej galerii. Polecam.